Przejdź do stopki

Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy

Treść

Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy

Treść

Materiały do pobrania:

Podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotknietych przemocą w rodzinie

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.pdf

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie.pdf

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim.pdf

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach.xls

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.pdf

3969