Przejdź do stopki

Zespół Interdyscyplinarny

Treść

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

W GMINIE CZERNICA

konsultacje i poradnictwo w sprawie przemocy w rodzinie

w godzinach pracy Ośrodka

kontakt:  tel/ fax 71 318 01 80 lub 571-226-314

budynek GOPS - 55-003 Czernica ul. Wrocławska 78

 

Przewodnicząca Zespołu:

Katarzyna Felisiak - Starszy specjalista pracy socjalnej w GOPS Czernica

 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czernica.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego :

- Anna Wójcik - przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy,

- Katarzyna Felisiak - przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy,

- Mariusz Sofiński - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy,

- Karolina Chorążewska - przedstawicielka Komisariatu Policji w Siechnicach, Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim,

- Grzegorz Łakomy - przedstawiciel Komisariatu Policji w Siechnicach, Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim,

- Beata Sobańska - przedstawicielka Sądu Rejonowego w Oławie,

- Anna Kuberska-Męzik - przedstawicielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach,

- Joanna Nec-Bagińska - przedstawicielka Centrum Zdrowia w Czernicy,

- Violetta Markiel -  przedstawicielka Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej,

- Renata Godek-Fiet - przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenia "Rozwiń Skrzydła" w Czernicy

Ważne adresy www.

3761