Przejdź do stopki

Akty prawne

Treść

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 0050.25.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 2 marzec 2023 r. na podstawie  art. 9a  ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), oraz § 4 ust. 3 uchwały Nr XXV/268/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 9 czerwca 2021 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania.

Zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr XXV/268/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 9 czerwca 2021 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania.

3969