Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZERNICY 

55-003 CZERNICA  UL. WROCŁAWSKA 78

 

NIP: 9121031843

REGON: 005941820

tel.: 71 3180180

e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

skrytka ePUAP: /gopsczernica/SkrytkaESP

Godziny pracy:   poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  730 - 1530, środa:  900 - 1700


Kierownik

Anna Wójcik


Zastępca kierownika, Kierownik Działu Pomocy Społecznej

Renata Godek-Fiet
tel. kom. 571-226-310
e-mail: r.godek.fiet@gops.czernica.pl


Główna Księgowa

Alicja Rubacha
tel. kom. 571-226-322
e-mail: a.rubacha@gops.czernica.pl


Kancelaria ogólna - Biuro obsługi klienta - sekretariat Ośrodka

Karolina Rysiak-Wawrzaszek

Agnieszka Zawada

tel. 71 318 01 80
tel. 571 226 326
e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl


DZIAŁ POMOCY  SPOŁECZNEJ

Świadczenia z pomocy społecznej, profilaktyka uzależnień, przemoc w rodzinie, integracja społeczna, wspieranie rodziny :
 

Kierownik Działu Pomocy Społecznej

Renata Godek-Fiet
tel. kom. 571-226-310
e-mail: r.godek.fiet@gops.czernica.pl

 

Pracownicy socjalni – rejony pracy terenowej:

Usługi opiekuńcze - cała gmina;

Anna Galińska
tel. kom. 571 226 313
e-mail: a.galinska@gops.czernica.pl 

 

Teren: Wojnowice, Ratowice:

Katarzyna Felisiak
tel. kom. 571 226 314
e-mail: k.felisiak@gops.czernica.pl

 

Teren: Czernica, Jeszkowice, Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe

Oksana Banasiak

tel. kom. 451 161 342
e-mail: a.smolnicka@gops.czernica.pl

 

Teren: Kamieniec Wrocławski, Gajków, Łany, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka, Nadolice Wielkie

Alina Rechtzygiel
tel. kom. 451 161 340
e-mail: a.rechtzygiel@gops.czernica.pl

 

Aspirant pracy socjalnej

Patrycja Kobak
tel. kom. 571 226 315
 

Asystent Rodziny

Mariusz Sofiński
tel. kom. 571 226 317
e-mail: m.sofinski@gops.czernica.pl

Patrycja Kobak
tel. kom. 571 226 315
e-mail: p.kobak@gops.czernica.pl

 

 

Opiekunki:

Elżbieta Pietrakowska
tel. kom. 571-226-321


Irena Sucharzewska-Kret
tel. kom. 571-226-320


Małgorzata Jakubiak
tel. kom. 571-226-327
 

Edwarda Michałowska-Zabawka
tel. kom. 571-226-319

 

Justyna Mosiołek

 

Regina Wróbel

 


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Świadczenia rodzinne i dodatki,  świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka "becikowe",  świadczenia opiekuńcze, wychowawcze 500+, program
"Za życiem"

Kierownik działu świadczeń rodzinnych, prowadzenie działań z dłużnikami alimentacyjnymi,

Dominika Ławniczak
tel. kom. 571 226 305
e-mail: d.lawniczak@gops.czernica.pl

 

Pracownicy działu świadczeń rodzinnych :

Świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia i zasiłki szkolne, Fundusz alimentacyjny
Katarzyna Chorąży
tel. kom. 571-226-307
e-mail: k.chorazy@gops.czernica.pl

Dorota Przybylska
tel. kom. 571-226-307
e-mail: d.przybylska@gops.czernica.pl

 

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny

Paula Olejnik
tel. kom. 571-226-309
e-mail: p.olejnik@gops.czernica.pl

Agata Janowicz-Kurtys
tel. kom. 451-161-341

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Opieka Wytchnieniowa, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Katarzyna Sierpowska
tel. kom. 571-226-308
e-mail: k.sierpowska@gops.czernica.pl

Barbara Ruszniak
e-mail: b.ruszniak@gops.czernica.pl


DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Główna Księgowa

Alicja Rubacha
tel. kom. 571-226-322
e-mail: a.rubacha@gops.czernica.pl

Stanowiska ds. księgowości budżetowej i rozliczeń:

Marzena Duda
tel. kom. 571-226-328
e-mail: m.duda@gops.czernica.pl

Magdalena Załużna-Urbaniak
e-mail: m.zaluzna-urbaniak@gops.czernica.pl

Aneta Dombrowska
e-mail: a.dombrowska@gops.czernica.pl


SAMODZIELNE STANOWISKA:

Stanowisko ds. kadr i płac:

Beata Pindera
tel. kom. 571 226 323
e-mail: b.pindera@gops.czernica.pl 

Ewa Szajwaj - Maciejewska
tel. kom. 571-226-324
e-mail: e.szajwaj-maciejewska@gops.czernica.pl


Stanowisko ds. administracyjnych i rozliczeń:

Program "Czyste Powietrze"

Agnieszka Kowalewska
tel. kom. 571 226 306
e- mail: a.kowalewska@gops.czernica.pl

Stanowisko ds. administracyjnych i rozliczeń:

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Katarzyna Broniszewska
tel. kom. 571 226 311
e-mail:  k.vroniszewska@gops.czernica.pl

Stanowisko ds. systemów informatycznych

Krzysztof Pindera


PLACÓWKI WSPARCIA DZINNEGO

Kierownik:

Mariusz Sofiński
tel. kom. 730 508 885
e-mail: m.sofinski@gops.czernica.pl

4531