Przejdź do stopki

Placówki Wsparcia Dziennego i Świetlice Środowiskowe

Treść

Placówki Wsparcia Dziennego i Świetlice Środowiskowe

Świetlice środowiskowe są placówkami wsparcia dziennego prowadzonymi w formie opiekuńczej jako świetlice, dla dzieci i młodzieży w wieku od 5-18 lat zamieszkujących na terenie gminy Czernica.

W wybranych miejscowościach na terenie gminy Czernica w świetlicach wiejskich są również prowadzone zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat.

Głównym celem świetlic jest wspieranie opiekunów prawnych dzieci w sprawowaniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, zapewnienie optymalnych warunków rozwoju, właściwego zagospodarowania czasu wolnego, profilaktyka i kształtowanie zdrowego stylu życia. Udział dzieci
i młodzieży w zajęciach świetlic jest dobrowolny i bezpłatny.

 

ŚWIETLICE I GODZINY OTWARCIA W ROKU 2023:

Nadolice Małe :

 • Wtorek (16:00-19:00)
 • Środa (16:00-19:00)

Ratowice (tańce):

 • Poniedziałek – zajęcia taneczne (15:30-18:30)

Nadolice Wielkie (tańce):

 • Czwartek – zajęcia taneczne (15:00-18:00)

Jeszkowice:

 • Poniedziałek (16:00-19:00)
 • Środa (16:00-19:00)

Chrząstawa Wielka – ścianka wspinaczkowa:

 • Poniedziałek (17:00-20:00)
 • Środa (17:00-20:00)

Gajków:

 • Wtorek (16:00-19:00)
 • Piątek (16:00-19:00)

Dobrzykowice:

 • Środa (16:00-19:00)
 • Czwartek (16:00-19:00)

 

Świetlice proponują różne formy spędzania czasu wolnego, a w szczególności:

 

 - rozwijanie zainteresowań (zajęcia plastyczne, muzyczne, fotograficzne, teatralne i inne),

- zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia przy muzyce, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, imprezy okolicznościowe, itp.),

- zajęcia profilaktyczne (profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy),

- zajęcia edukacyjne (odrabianie lekcji, wyrównawcze, gry edukacyjne),

- wspomaganie rozwoju kulturowego dzieci oraz kształtowanie zdrowego stylu życia,

- budowanie i wzmacnianie zasobów personalnych dzieci i młodzieży.
 

Świetlica może organizować dla swoich uczestników wyjazdy jednodniowe oraz małe formy wypoczynku, (lato, zima) podczas ferii zimowych i wakacji (bezpłatne lub częściowo odpłatne).

Świetlica współpracuje z rodzinami dzieci i instytucjami: szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem. Świetlice współpracują z wolontariuszami.

Rodzice zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w zajęciach świetlicowych, mogą się skontaktować z wychowawcą, który poinformuje o zasadach zapisania dziecka do świetlicy lub z Kierownikiem Placówek Wsparcia Dziennego – 730508885.

WOLONTARIAT W ŚWIETLICY

Wolontariat jest popularną formą zdobywania doświadczenia zawodowego, nabywania nowych kompetencji i umiejętności oraz możliwością zdobycia wiedzy praktycznej w danej branży.

Zadania dla wolontariuszy w świetlicach środowiskowych to w szczególności: pomoc dzieciom
w odrabianiu zadań domowych, prowadzenie warsztatów tematycznych, kółek zainteresowań, organizacja imprez, zabaw, festynów, pomoc w pracach porządkowych w pomieszczeniach świetlicy, wsparcie w poszukiwaniu sponsorów, pisaniu projektów dotacyjnych, prowadzeniu strony internetowej, itp.

Osoby zainteresowane zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz nabywaniem nowych kompetencji i umiejętności, a w szczególności absolwentów studiów na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych socjologicznych zapraszamy do współpracy. 

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać tutaj.

Chętnych, chcących zapoznać się z regulaminami poszczególnych Placówek i świetlic zapraszamy tutaj.

4531