Przejdź do stopki

Zapytania ofertowe

Treść

Data 18.03.2024 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli kuchennych w aneksie kuchennym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy

Formularz oferty

zał. nr 2 - oświadczenie

 

Data 5.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe na przewóz dzieci z terenu gminy Czernica podczas zajęć wkacyjnych (ferie 2024).

Formularz oferty

zał. nr 2 - oświadczenie

 

Data 18.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu 2 pomieszczeń na piętrze w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 

Formularz oferty

zał. nr 2 - oświadczenie

 

Data 15.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe na wybicie otworu drzwiowego w ścianie międy korytarzami oraz zabudowa ościeżnicy wraz z drzwiami w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 

Formularz oferty

zał. nr 2 - oświadczenie

 

Data 15.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pomieszczenia znajdującego się na parterze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy 

Formularz oferty

zał. nr 2 - oświadczenie

 

Data 23.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich 

Formularz oferty

zał. nr 2 - oświadczenie

 

Data 28.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami wskazanymi przez GOPS

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

 

Data 01.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe na przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu Gminy Czernica do wyznaczonych miejsc zgodnie z harmonogramem

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

 

Data 24.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż mebli biurowych w GOPS Czernica

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

 

Data 12.04.2023 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż materiałów i urządzeń do klimatyzacji w GOPS Czernica

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

3761