Przejdź do stopki

Strona w budowie

 

Treść

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY 

55-003 CZERNICA  UL. WROCŁAWSKA 78

tel. sekretariat: 71 3180180
e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl
skrytka ePUAP: /gopsczernica/SkrytkaESP

NIP: 9121031843
REGON: 005941820

Godziny pracy:   poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  730 - 1530, środa:  900 - 1700

 

 

3969