Przejdź do stopki

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł

Treść

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł

Podstawna prawna:

USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Druki do pobrania:

WZÓR WNIOSKU O JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE_UA

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW_UA

OŚWIADCZENIE DLA CUDZOZIEMCÓW_UA

 

Osoby uprawnione do otrzymania:

  1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

  1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
  2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

- imię (imiona) i nazwisko

- datę urodzenia

- obywatelstwo

- płeć

- aktualny adres pobytu

 

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

- informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

- numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

- numer telefonu polskiego operatora

- adres poczty elektronicznej

- numer polskiego konta bankowego

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy, w godzinach:

Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek 7:30-15:30

Środa 9:00 - 17:00

Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30-15:30

4531